Home  /  Photos

Wei, Li win 'China 2008 Xinsilu model contest'

2008-12-09 Source:Xinhuanet
分享到: