Home  /  Photos

Caricature show opens in Jiaxing, China's Zhejiang

2010-11-01 Source:Xinhuanet
分享到: